Curriculum vitæ

Arbete

Arbetsliv

Lectrix_Resande

Konferenser

Aktivt deltagande

 • Copyright for LIS Professionals. Workshopledare på BOBCATSSS 2016 i Lyon, Frankrike. 27-29 januari 2016. Tack till KCL post grad conference fund för resestipendium!Cross-border Copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive.
 • Föredrag på 4th International CopyCamp Conference i Warszawa, Polen. 4 november 2015. Tack till Svensk biblioteksförening för resestipendium! Här är en reserapport.
 • Copyright’s Impact on Libraries Today and Tomorrow. Pecha kucha-presentation på
  BOBCATSSS 2015 i Brno, Tjeckien. 28-30 januari 2015.
 • Nätbaserad undervisning är nutid inte framtid. Paneldeltagare på
  TCO:s konferens om högre utbildning i Stockholm. 22 januari 2015.
 • Finland + skaparbibblor = jajemen! Föredrag på knytkonferensen Hacka bibblan. 24 september 2014.

Närvarande

papper

Publikationer

Vetenskapligt

 • Andersdotter, K. (2015). Cross-border Copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive. Masteruppsats. Uppsala universitet.
 • Andersdotter, K. (2015). Copyright’s Impact on Libraries Today and Tomorrow. I Design, Innovation, Participation: BOBCATSSS 2015 Proceedings & Abstracts, Pavla Minaříková, Lukáš Strouhal (eds.).
 • Andersdotter, K. (2012). Slånbärsvägen är fortfarande Slånbärsan. I: Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette Torensjö & Mats Wahlberg (red.), Namn på stort och smått: Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 (s. —). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala.
 • Andersdotter, K. (2011). Hur Njáll blev Njal men inte Njål: Om isländska sagonamn i svensk översättning. C-uppsats. Uppsala universitet.

Övrigt

 • Framtidslandet Finland på BiS:s (Bibliotek i samhälle) blogg. 6 oktober 2014.
 • Andersdotter, K. (2012) ”50 år på lärdomens vägar”. I: Johannes Gäverth & Johannes Jonsson (red.), Från samkatalog till Argus: Glimtar ur bibliotekariekonventets första 50 år : 1962-2012. Uppsala. S. 47-48.